Kategoria ‘Akty Prawne’

Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego

Niniejszy Statut uchwalony na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego został znowelizowany przez XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 17 listopada 2002 r. i na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 r. oraz przez XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada […]

Karta Nauczyciela

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i […]

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!