Archiwum miesiąca Wrzesień 2013

Regulamin nadania odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP.

§ 1 Odznaka jest uhonorowaniem 50-letniej przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaka jest nadawana na podstawie art. 86 Statutu ZNP przyjętego na nadzwyczajnym posiedzeniu XXXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego dnia 30 listopada 2004 r.

Regulamin nadania Złotej Odznaki ZNP.

§ 1 Złota Odznaka ZNP, zwana dalej Odznaką, zgodnie z art. 13 i 86 Statutu ZNP jest najwyższym wyróżnieniem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaka jest nadawana przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej, przyczyniającej się do podniesienia rangi zawodu nauczycielskiego i pozostałych pracowników oświaty oraz realizacji celów i zadań […]

Regulamin przyznawania tytułu Honorowego Prezesa oraz Honorowego Członka ZNP

§1. Za szczególne zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, a zwłaszcza za znaczne przyczynienie się do wzmocnienia struktur związkowych oraz podniesienie prestiżu ZNP, byłemu Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz byłym prezesom ogniw organizacyjnych ZNP może zostać nadany odpowiednio tytuł Honorowego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (Okręgu, Oddziału, Ogniska, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP lub Rady Zakładowej). 

Wzory dokumentów

Wniosek o nadanie Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia Wniosek o objęcie szczególną ochroną prawną działaczy związkowych Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Kwestionariusz osobowy prezesa oddziału Wniosek o nadanie Złotej Odznaki ZNP Protokół przekazania oddziału Wniosek o zasiłek statutowy Wniosek o zapomogę losową  

Trybunał Konstytucyjny: Karta Nauczyciela zgodna z konstytucją.

W środę, 9 czerwca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z ustawą zasadniczą przepisy zobowiązujące gminy do stosowania Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli. Komunikat Trybunału Konstytucyjnego po rozprawie dotyczącej zasad zatrudniania nauczycieli.

Sprawozdanie Prezesa Międzygminnego Zarządu Oddziału ZNP w Iłży z kadencji 2006-2010.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście! Każda Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza zmusza do refleksji. Do zastanowienia się nad tym, czy te ostatnie cztery lata były dla nauczycieli, dla Oświaty, dla nas korzystne. Każda kampania pozwala na ocenę skuteczności i efektywności podejmowanych działań na każdym poziomie struktur związkowych. Na wskazanie naszego dorobku w różnych obszarach działalności i przypomnienie […]

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!