Regulamin nadania odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP.

§ 1

Odznaka jest uhonorowaniem 50-letniej przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaka jest nadawana na podstawie art. 86 Statutu ZNP przyjętego na nadzwyczajnym posiedzeniu XXXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego dnia 30 listopada 2004 r.

§ 2

Odznaka za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego została ustanowiona z okazji jubileuszu 100-lecia ZNP i począwszy od 2005 r. będzie nadawana corocznie członkom Związku po osiągnięciu 50-letniej przynależności do ZNP.

§ 3

Odznakę nadaje Zarząd Główny ZNP na wniosek Zarządu Oddziału, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Zarządu Okręgu.

§ 4

Odznaka jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości oraz ważnych wydarzeń związkowych. Terminy występowania z wnioskami ustala Sekretariat ZG ZNP.

§ 5

W uzasadnionych przypadkach (np. jubileusze i inne uroczystości) Odznakę może przyznać Prezydium ZG ZNP – przy zachowaniu trybu ustalonego w Regulaminie.

§ 6

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie ZG ZNP, prezesi Okręgów i Oddziałów ZNP.

§ 7

Odznakę nosi się po prawej stronie.

§ 8

Wniosek o nadanie Odznaki powinien być wypełniony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać dane dokumentujące 50-letnią przynależność do ZNP. Zarząd Okręgu po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przesyła wnioski wraz z listą zbiorczą do ZG ZNP. Rejestr przyznanych Odznak i dokumentację prowadzi ZG ZNP.

§ 9

Regulamin Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP obowiązuje z dniem uchwalenia przez ZG ZNP.

 

Warszawa, 14 grudnia 2004 r.

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!