Twoje Prawa

Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowi ZNP przysługuje prawo do:

1. Korzystania z pomocy prawnej, a zwłaszcza:

bezpłatnego poradnictwa prawnego,

- reprezentowania przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- przygotowaniu i wniesieniu skargi kasacyjnej oraz reprezentowania przed Sądem Najwyższym,

- postępowania interwencyjnego przedstawiciela właściwego ogniwa organizacyjnego w sprawach nie wymagających skierowania na drogę postępowania sądowego.

2.Korzystania z pomocy materialnej, a zwłaszcza:

- zasiłków statutowych,

- zapomóg losowych i innych form pomocy socjalnej,

- zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez ogniwa organizacyjne Związku,

- zniżek w opłatach za korzystanie ze związkowej bazy hotelowo-wypoczynkowej,

- zniżek w opłatach za udział w kursach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez OUPiS ZNP.

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!