Trybunał Konstytucyjny: Karta Nauczyciela zgodna z konstytucją.

W środę, 9 czerwca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z ustawą zasadniczą przepisy zobowiązujące gminy do stosowania Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli.

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego po rozprawie dotyczącej zasad zatrudniania nauczycieli.

Sprawozdanie Prezesa Międzygminnego Zarządu Oddziału ZNP w Iłży z kadencji 2006-2010.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście!

Każda Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza zmusza do refleksji. Do zastanowienia się nad tym, czy te ostatnie cztery lata były dla nauczycieli, dla Oświaty, dla nas korzystne.

Każda kampania pozwala na ocenę skuteczności i efektywności podejmowanych działań na każdym poziomie struktur związkowych. Na wskazanie naszego dorobku w różnych obszarach działalności i przypomnienie wspaniałej historii ZNP, bo Koleżanki i Koledzy, zanim doszło w 1905 roku do Zjazdu w Pilaszkowie i powołania Związku Nauczycieli Ludowych – nauczyciele Polacy we wszystkich zaborach podejmowali próby organizowania się, właśnie dlatego, że w grupie było dużo łatwiej. Podstawą materialną działalności była zawsze składka członkowska.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!